Eng & Sve

In English

The Arvostelijapankki (Critic Bank) website, which is run by the Finnish Critics’ Association, helps critics to highlight their skills and makes it easier for those in need of critics to find the right people. The site also helps critics to network and brings to light their variety and potential.

The website is in Finnish, but you may write your own profile in any language you wish and expand on your language skills on the page. You must choose the main genre or genres you review, but you can also choose more specific items corresponding to your skills in the special fields section. In addition, you can add to your profile page any specifications that might not be available in the special fields section.

På svenska

Finlands kritikerförbunds webbplats Arvostelijapankki (Kritikerbanken) hjälper kritiker att synliggöra sitt eget kunnande, gör det lättare för instanser som kan tänkas ha behov av kritikerkunnande att hitta rätt människor, hjälper kritiker att skapa nätverk och speglar kritikerkårens mångsidighet och möjligheter.

Webbplatsen är finskspråkig, men du kan skriva din egen presentation även på andra språk än finska samt redogöra noggrannare för dina språkkunskaper. Välj en eller flera huvudgenrer som du skriver om och komplettera med mer specifik information under punkten ”erityisalat” (specialkunnande). Ämnen som inte finns listat under specialkunnande kan du lägga till i själva profiltexten.

Valikko